Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2022 BRIGÁDA - OPLOCUJEME DETSKÉ IHRISKO

V tento deň bolo vdno hádam najväčší pokrok. Odborníci od Vladimíra Sadloňa dokončili drevené ploty a osadili stĺpiky na obvodový kovový plot.

Ďalšia miestna firma nám prenesla zo štadióna nevyužitú zámkovú dlažbu na chodníky, ktorú nám darovalo vedenie FK Vajnory, za čo im touto cestou veľmi pekne ďakujeme :)

Veľkou pomocou nám bol aj dar betónovej zmesy na upevnenie patiek od majiieľa miestnej betonárky vo Vajnoroch - pána Karoviča, za čo m tiež patrí naša veľká vďaka :)

Budúci týždeň privezú hracie prvky (dvojhojdačku a pržinovú hojdačku, ktoré sme zakúpili vďaka podpore z grantovej schémy hlavného mesta SR - Bratislava, prostredníctvom Nadácie Bratislava.