Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

ČLENSTVO V KLUBOVNI A KLUBOVÁ KARTA

KLUBOVŇA VAJNORÁČIK
Pod lipami 1, 831 07 Bratislava

Milí rodičia, 

naše združenie sa počas roka zapája do viacerých projektov, grantov a dotácií na podporu našej činnosti. Vďaka tomu, ale aj vďaka vašej podpore z 2% vašich daní sa nám darí organizovať pre verejnosť a pre našich členov množstvo aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času pre rodičov a ich deti, ako aj vytváranie podmienok pre ich zdravý rozvoj.

Aby ste mohli aj vy využívať výhody nášho klubu, zriadili sme pre vás projekt "FAMILY FRIENDLY KLUBOVNE". Tento systém vám umožní čerpať zľavy na nami organizované aktivity v PRIESTROCH KLUBOVNE V PARKU POD LIPAMI napríklad na denné letné tábory, tvorivé dielne, alebo rôzne né kurzy a doučovania pre deti. Taksto plata aj na aktivty organzované mimo priestorov Klubovne, ako napríklad na kurzy korčuľovania, alebo plávania. Zároveň vám členstvo v Klubovni prináša aj rôzne né výhody a zľavy u našch partnerov. 

Členovia Klubu rodičov a detí Vajnory môžu počas roka využívať vďaka Klubovej karte množstvo výhod a zliav. Zľavy a výhody platia na ativity, označené Klubovou kartou, organIzované Klubovňou Klubu rodičov a detí Vajnory, alebo na aktivity u dohodnutých partnerov:

V prípade otázok nám napíšte na klubrodicov.vajnory@gmail.com