Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

ČLENSTVO V KLUBOVNI A KLUBOVÁ KARTA

KLUBOVŇA VAJNORÁČIK 
Pod lipami 1, 831 07 Bratislava

Milí rodičia, 

naše občianske združenie organizuje počas roka viacero aktivít, zameraných na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, ale aj celých rodín. Aj z tohto dôvodu sa počas roka zapájame do viacerých projektových výziev, grantov a dotácií, aby sme získali prostriedky na ich realizáciu. Vďaka tomu, ale aj vďaka podpore pochádzajúcej z 2 % vašich daní sa nám tak darí zveľaďovať naše detské ihrisko na Šinkovskom (na roku ulíc Príjazdná a ul. Pri mlyne) a takisto aj organizovať pre vás aktivity v našom novom Rodinnom centre a jeho Klubovni, ktorá sa nachádza vedľa bicyklového obchodu. - Pod lipami 1. Aktivity počas roka zameriavame predovšetkým na zmysluplné trávenie voľného času pre rodičov a ich deti, ako aj vytváranie podmienok pre ich zdravý rozvoj.

Aby ste mohli využiť výhody členstva v Klubovni, zriadili sme pre vás projekt "FAMILY FRIENDLY KLUBOVNE". Tento systém vám umožní čerpať zľavy na nami organizované aktivity v PRIESTOROCH RODINNÉHO CENTRA V PARKU POD LIPAMI, ako napr. na denné letné tábory, tvorivé dielne, prípadne na kurzy, doučovania a podobne. Zľavy na klubovú kartu platia aj na aktivity, ktoré počas roka organizujeme v spolupráci s našimi partnermi - mimo priestorov Klubovne, ako napríklad na kurzy korčuľovania, alebo plávania a pod. Zároveň vám členstvo v Klubovni prináša aj rôzne iné výhody a zľavy u našich zmluvných partnerov. 

V prípade otázok nám napíšete na klubrodicov.vajnory@gmail.com