Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

ČLENSTVO V KLUBOVNI A KLUBOVÁ KARTA

KLUBOVŇA VAJNORÁČIK
Pod lipami 1, 831 07 Bratislava

Milí rodičia, 

naše združenie organizuje počas roka aktivity zamerané na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže, ale i celých rodín. Aj z tohoto dôvodu sa počas roka zapájame do viacerých projektových výziev, grantov a dotácií. Vďaka tomu, ale aj vďaka podpore pochádzajúcej z 2% vašich daní sa nám darí zveľaďovať naše detské ihrisko na Šinkovskom (na roku ulíc Príjazdná a ul. Pri mlyne) a takisto aj organizovať pre vás aktivity v našej novej Klubovni, nachádzajúcej sa vedľa bicyklového obchodu - Pod lipami 1. Aktivity počas roka zameriavame predovšetkým na zmysluplné trávenie voľného času pre rodičov a ich deti, ako aj vytváranie podmienok pre ich zdravý rozvoj.

Aby ste mohli aj vy využívať výhody nášho klubu, zriadili sme pre vás projekt "FAMILY FRIENDLY KLUBOVNE". Tento systém vám umožní čerpať zľavy na nami organizované aktivity v PRIESTOROCH KLUBOVNE V PARKU POD LIPAMI, ako napr. na denné letné tábory, tvorivé dielne, prípadne na kurzy, doučovania a podobne. Zľavy na klubovú kartu platia aj na aktivity, ktoré počas roka organizujeme mimo priestorov Klubovne, ako napríklad na kurzy korčuľovania, alebo plávania a pod. Zároveň vám členstvo v Klubovni prináša aj rôzne né výhody a zľavy u našch dohodnutých partnerov. 

Členovia Klubu rodičov a detí Vajnory môžu počas roka využívať vďaka Klubovej karte množstvo výhod a zliav. Zľavy a výhody platia na ativity, označené Klubovou kartou, organIzované Klubovňou Klubu rodičov a detí Vajnory, alebo na aktivity u dohodnutých partnerov:

V prípade otázok nám napíšte na klubrodicov.vajnory@gmail.com