Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY V KLUBOVNI

Milí priatelia, nakoľko naša Klubovňa vznikla len nedávno, postupne sa snažíme zapĺňať pre vás priestor novými zmysluplnými aktivtami pre všetky vekové kategórie tak, aby ste si mali z čoho vyberať počas celého roka :) Pokiaľ máte záujem podieľať sa na našich aktivitácj, alebo vytvárať nové, kontaktujte nás na mail: klubrodicov.vajnory@gmail..com

klubovna_03.jpeg

PRIPRAVOVANÉ AKTIVTY 2023

V roku 2023 pre vás pripravujeme viacero spoločných aktivít pre celé rodiny, ale a pre aktívne trávenie voľmého času vašich ratolestí. 

 • január - február:
  • Rekonštrukčné práce v Rodinnom centre / Klubovni
 • marec:
  • Doučovania I. a II. stupeň
  • Kurzy šitia
  • Kurzy háčkovania
  • Krúžok Robotiky
  • Kurzy angličtiny pre seniorov
  • Poradňa ElKonin
  • Brigáda rodičov na ihrisku Šinkovské - príprava pred sezónou
  • Výstavba chodníka na detskom ihrisku Šinkovské
  • Polep na Rodinnom centre
 • apríl:
  • Doučovania I. a II. stupeň
  • Kurzy šitia
  • Kurzy háčkovania
  • Krúžok Robotiky
  • Kurzy angličtiny pre seniorov
  • Poradňa ElKonin
  • Brigáda rodičov na detskom ihrisku Šinkovské - úprava okolia a presun priesku do pieskoviska
  • TVORIVÉ DIELNE - Veľkonočné tvorivé dielne (výroba veľkonočných dekorácií a pletenie korbáčov)
 • máj:
  • Doučovania I. a II. stupeň
  • Kurzy šitia
  • Kurzy háčkovania
  • Kurzy angličtiny pre seniorov
  • Poradňa ElKonin
 • jún:
  • Doučovania I. a II. stupeň
  • Kurzy šitia
  • Kurzy háčkovania
  • Kurzy angličtiny pre seniorov
  • Poradňa ElKonin
  • Dobrovoľnícke brigády v Komunitnej záhrade rodinného centra / Klubovne - oplotenie, sadenie zelene v záhrade Klubovne
  • Brigády - ošetrenie dreveného plota na ihrisku Šinkovské, úprava zelene
  • Brigády - revitalizácia Prašnej Tomanovej
  • Brigády - revitalizácia petangového hriska v Rakús parku
  • Organizácia výletov klubovým vláčikom - pre deti základných škôl vo Vajnoroch
 • júl:
  • Denné letné tábory pre deti od 6 - 10 rokov
   • 3.-7. júla 2023
   • 10.-14.júla 2023
   • Slávnostné otvorenie Objavovne Geoparku
 • september:
  • Oslavy 11. výročia Klubu rodičov a detí Vajnory
  • Otvorenie krúžkovej činnosti pre deti základných škôl
  • Doučovania I. a II. stupeň
  • Poradňa ElKonin
  • Krúžok ručných prác
  • Kurzy háčkovania
  • Kurzy macrame
  • Individuálne kurzy Jógy a Pilates
 • október:
  • Doučovania I. a II. stupeň
  • Poradňa ElKonin
  • Krúžok ručných prác
  • Kurzy háčkovania
  • Kurzy macrame
  • Individuálne kurzy Jógy a Pilates
  • 21.10. TVORIVÉ DIELNE - Tekvičkovanie (výroba tématických dekorácií z tekvíc)
 • november:
  • TVORIVÉ DIELNE (soboty)
  • 14.11. OBJAVOVŇA GEOPARKU - Hravá Geológia
  • Klubové rodinné korčuľovania (v prípade, že bude spustená ľadová plocha)
 • december:
  • 9.12. TVORIVÉ DIELNE - PERNÍČKOVANIE (Vianočné pečenie pre celé rodiny)
  • 12.12. OBJAVOVŇA GEOPARKU - Minerály Malých Karpát

Pravidelné aktivity:

 • Objavovňa Geoparku s Tomášom
 • Krúžok šitia s Jarkou
 • Kurzy háčkovania s Martinou
 • Doučovania na prijímace skúšky
 • Doučovanie anglického jazyka s Solangi
 • Angličtina pre najmenších s Valériou
 • Voľné hranie spoločenských hier
 • Individuálne cvičenia Jógy a Pilates
 • Príležitostné Swapy

Prihlášku na jednotlivé aktivity nájdete TU (dopĺňame aktuálne podľa aktuálne otvorených)

Prihlaska na kurzy.png

Zmena programu vyhradená!

AKTIVTY 2022

V roku 2022 pre vás pripravujeme viacero spoločných aktivít pre celé rodiny, ale a pre aktívne trávenie voľmého času vašich ratolestí. V programe nádete aj poduatia pre deti a mládež, ktoré organizuje naša mestská časť.

 • 24.01.2022 Klubové rodinné korčuľovanie (Projekt podporený zo zdrojov Mestskej časti Bratislava - Vsjnory)
 • 26.01.2022 Klubové rodinné korčuľovanie + kurz korčuľovania pre najmenších (Projekt podporený zo zdrojov Mestskej časti Bratislava - Vsjnory)
 • 02.02.2022 Klubové rodinné korčuľovanie + kurz korčuľovania pre najmenších (zrušené z technických dôvodov)
 • 12.03.2022 Brigáda - detské ihrisko Šinkovské + guľášik pre dobrovoľníkov
 • 09.04.2022 Veľkonočné tvorivé dielne (výroba veľkonočných dekorácií a pletenie korbáčov) (Projekt podporený zo zdrojov Mestskej časti Bratislava - Vajnory)
 • 23.04.2022 Brigáda - upratovanie Sprinzlovho majera od náletových drevín (náhrada za zrušenú brigádu 02.04.z dôvodu nepriaznivého počasia) (Projekt podporený z grantu Nadácie Pontis)
 • 06.05.2022 Brigáda - Sprinzlov majer - upratovanie, čistenie areálu
 • 10.05.2022 Brigáda Sprinzlov majer, v rámci dobrovoľníctva organizované iniciatívou "Naše mesto" (Projekt podporený z grantu Nadácie Pontis)
 • 21.05.2022 Brigáda - detské ihriko Šinkovské
 • 03.06.2022 Brigáda - detské ihrisko Šinkovské (stavanie plotov)
 • 15.06. - 15.12. Kurzy slovenského jazyka pre ukrajinské deti (Projekt podporený z prostriedkov Hl. mesta SR prostredníctvom Nadácie Bratislava)
 • 07.07.2022 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DETSKÉHO IHRISKA ŠINKOVSKÉ (Projekt realizácie detského ihriska bol podporený zo zdrojov Hlavného mesta SR prostredníctvom Nadácie Bratislava, z 2% od rodičov a z príspevkov miestnych podnikateľov)
 • 15.-19.08.2022 Denný letný tábor pre deti od 6 - 10 rokov
  • Prihláška na denný letný tábor (Projekt je podporený z prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislava, prostredníctvom Nadácie Bratislava)
 • 17.09.2022 OSLAVA 10: VÝROČIA KLUBU RODIČOV A DETÍ
   • Hody - stánok Klubu rodičov, maľovanie na tvár (Projekt je realizovaný s finančnou podporou mestskej čast Bratsilava - Vajnory)
 • 27.10.2022 Tekvičkovanie (výroba tématických dekorácií z tekvíc)
   • !!!!  Zmena termínu na 30.10. 2022 o 16,00 h, Klubovňa
 • 08.12.2022 Klubové rodinné korčuľovanie (V prípade, že bude spustená ľadová plocha vo Vajnoroch)
 • 15.12.2022 Vianočné pečenie pre celé rodiny spojené s medzikultúrálnym varením (Projekt je podporený zo zdrojov Hlavného mesta SR prostredníctvom Nadácie Bratislava).

Prihlášku na jednotlivé aktuálne aktivity nájdete TU

Prihlaska na kurzy.png

Zmena programu vyhradená!