Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY V KLUBOVNI

Milí priatelia, nakoľko naša Klubovňa vznikla len nedávno, postupne sa snažíme zapĺňať pre vás priestor novými zmysluplnými aktivtami pre všetky vekové kategórie tak, aby ste si mali z čoho vyberať počas celého roka :) Pokiaľ máte záujem podieľať sa na našich aktivitácj, alebo vytvárať nové, kontaktujte nás na mail: klubrodicov.vajnory@gmail..com

klubovna_03.jpeg

PRIPRAVOVANÉ AKTVTY 2023

V roku 2023 pre vás pripravujeme viacero spoločných aktivít pre celé rodiny, ale a pre aktívne trávenie voľmého času vašich ratolestí. 

 • Veľkonočné tvorivé dielne (výroba veľkonočných dekorácií a pletenie korbáčov)
 • Kurzy šitia pre začiatočníčky
 • Doučovania na prijímace skúšky
 • Voľné hranie spoločenských hier
 • Príležitostné Swapy
 • Muzikoterapie
 • Dobrovoľnícke brigády - detské ihriko Šinkovské
 • Brigády - postavene plota na záhrade Klubovne
 • Denné letné tábory pre deti od 6 - 10 rokov
 • Tekvičkovanie (výroba tématických dekorácií z tekvíc)
 • Klubové rodinné korčuľovania (v prípade, že bude spustená ľadová plocha)
 • Vianočné pečenie pre celé rodiny

Prihlášku na jednotlivé aktivity nájdete TU (dopĺňame aktuálne podľa aktuálne otvorených)

Prihlaska na kurzy.png

Zmena programu vyhradená!

AKTIVTY 2022

V roku 2022 pre vás pripravujeme viacero spoločných aktivít pre celé rodiny, ale a pre aktívne trávenie voľmého času vašich ratolestí. V programe nádete aj poduatia pre deti a mládež, ktoré organizuje naša mestská časť.

 • 24.01.2022 Klubové rodinné korčuľovanie (Projekt podporený zo zdrojov Mestskej časti Bratislava - Vsjnory)
 • 26.01.2022 Klubové rodinné korčuľovanie + kurz korčuľovania pre najmenších (Projekt podporený zo zdrojov Mestskej časti Bratislava - Vsjnory)
 • 02.02.2022 Klubové rodinné korčuľovanie + kurz korčuľovania pre najmenších (zrušené z technických dôvodov)
 • 12.03.2022 Brigáda - detské ihrisko Šinkovské + guľášik pre dobrovoľníkov
 • 09.04.2022 Veľkonočné tvorivé dielne (výroba veľkonočných dekorácií a pletenie korbáčov) (Projekt podporený zo zdrojov Mestskej časti Bratislava - Vajnory)
 • 23.04.2022 Brigáda - upratovanie Sprinzlovho majera od náletových drevín (náhrada za zrušenú brigádu 02.04.z dôvodu nepriaznivého počasia) (Projekt podporený z grantu Nadácie Pontis)
 • 06.05.2022 Brigáda - Sprinzlov majer - upratovanie, čistenie areálu
 • 10.05.2022 Brigáda Sprinzlov majer, v rámci dobrovoľníctva organizované iniciatívou "Naše mesto" (Projekt podporený z grantu Nadácie Pontis)
 • 21.05.2022 Brigáda - detské ihriko Šinkovské
 • 03.06.2022 Brigáda - detské ihrisko Šinkovské (stavanie plotov)
 • 15.06. - 15.12. Kurzy slovenského jazyka pre ukrajinské deti (Projekt podporený z prostriedkov Hl. mesta SR prostredníctvom Nadácie Bratislava)
 • 07.07.2022 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DETSKÉHO IHRISKA ŠINKOVSKÉ (Projekt realizácie detského ihriska bol podporený zo zdrojov Hlavného mesta SR prostredníctvom Nadácie Bratislava, z 2% od rodičov a z príspevkov miestnych podnikateľov)
 • 15.-19.08.2022 Denný letný tábor pre deti od 6 - 10 rokov
  • Prihláška na denný letný tábor (Projekt je podporený z prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislava, prostredníctvom Nadácie Bratislava)
 • 17.09.2022 OSLAVA 10: VÝROČIA KLUBU RODIČOV A DETÍ
   • Hody - stánok Klubu rodičov, maľovanie na tvár (Projekt je realizovaný s finančnou podporou mestskej čast Bratsilava - Vajnory)
 • 27.10.2022 Tekvičkovanie (výroba tématických dekorácií z tekvíc)
   • !!!!  Zmena termínu na 30.10. 2022 o 16,00 h, Klubovňa
 • 08.12.2022 Klubové rodinné korčuľovanie (V prípade, že bude spustená ľadová plocha vo Vajnoroch)
 • 15.12.2022 Vianočné pečenie pre celé rodiny spojené s medzikultúrálnym varením (Projekt je podporený zo zdrojov Hlavného mesta SR prostredníctvom Nadácie Bratislava).

Prihlášku na jednotlivé aktuálne aktivity nájdete TU

Prihlaska na kurzy.png

Zmena programu vyhradená!