Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

VÍKENDOVÉ DETSKÉ OSLAVY

Klubovňa ponúka množstvo spoločenských hier pre všetky vekové kategórie. Aj preto v nej môžete zmysluplne tráviť voľný čas so svojimi kamarátmi.

Nakoľko v Klubovni zatiaľ nie je z časových dôvodov zabezpečená stála služba, deti do Klubovne bez dozoru nepúšťame.

Pokiaľ chcete priestory našej Klubovne využiť mimo organizovaných voľných hraníc, kontaktujte nás prosím na klubrodicov.vajnory@gmail.com, alebo volajte 0905 418 507.