Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

PRÍBEH KOMUNITNEJ ZÁHRADY & OBJAVOVNE

Priestory komunItnej záhrady, nachádzajúcej sa za Klubovňou poskytujú vďaka množstvu spoločesnkých her miesto nielen pre oddych, ale i pre zábavu. Záhrada slúži aj ako miesto pre skupinové cvičenia, či vonkajšie tvorivé dielne. Počas školského roka bude záhrada slúžť aj ako vzdelávacie centrum pre Objavovňu Geoparku pre východnú časť Bratislavy a jej okolie. Pokiaľ máte záujem využiť jej priestory, kontaktujte nás na klubrodicov.vajnory@gmail.com.

tabor_klub_rodicov_a_deti_vajnory_2_356393668_1603540583475192_3

Viac info o projekte

PRÍBEH DETSKÉHO IHRISKA "PRÍJAZDNÁ"

Klubové detské ihrisko sa nachádza v lokalite Šinkovské - na Príjazdnej ulici (roh ulíc Pri Mlyne a Príjazdná). Ihrisko sme vybudovali svojpomocne v spolupráci s rodičmi z lokality Šnkovské. Fnancované je z darov od mestnych firiem, z príspevkov 2% a z grantu Nadácie Bratislava. Pre verejnosť je prístupné počas celého roka od 8.00 do 20.00 h. 

ihrisko_pohlad_3.jpeg

Viac info o detskom ihrisku Príjazdná

KLUBOVŇA "VAJNORÁČIK"

Klubovňa slúži ako priestor pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Nájdete nás na ulici Pod lipami 1 (vedľa bicyklového obchodu). Počas školského roka sa tu konajú krúžky a doučovania, kurzy a školenia a v lete slúži ako miesto pre obľúbené denné letné tábory.

327105148_535398128574202_7050824168475387720_n.jpeg

Viac info o klubových aktivitách

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Organizovaniu denných letných táborov pre deti vo veku od 6 do 10 rokov sa venujeme už od roku 2012. Deti sa môžu tešiť na bohatý program, výlety, tvorivé dielne, vedomostné kvízy a súťaže, či obľúbené hľadanie táborového pokladu. V rámci dennej starostlivosti majú deti zabezpečený pitný režim, desiatu, obed a olovrant. 

24796826_2014893178790845_1724254031758948278_n.jpg

Viac o denných letných táboroch

PROJEKT - VOĽNÉ HRANIE SPOLOČENSKÝCH HIER

Klubovňa disponuje množstvom obľúbených spoločenských hier pre všetky vekové kategórie. Aj preto v nej môžete zmysluplne tráviť voľný čas so svojimi kamarátmi. Nakoľko v Klubovni zatiaľ nie je zabezpečená stála služba, deti do Klubovne bez dozoru nepúšťame. Pokiaľ chcete priestory našej Klubovne využIť mimo organizovaných voľných hraní, kontaktujte nás prosím na klubrodicov.vajnory@gmail.com, alebo volejte 0905 418 507. 

klub_rodicov_tabor_2202_top.jpeg

Viac info o voľnom hraní

DOBROVOĽNÍCTVO

Počas roka organizujeme vacero aktvít smerujúcim ku skrášľovaniu verejných priestorov, či obnove historických objektov. V rámci dobrovoľníctva organizujeme brigády, ktorých cieľom je vyčistene verejných priestorov, ale pretváranie verejných priestorov na parky a detské ihriská. 

187e8433-50f9-458c-b3a5-411065828e4b.jpeg

Viac info o projekte