Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Organizovanu denných letných táborov pre deti vo veku od 6 do 10 rokov sa venujeme už od roku 2012. Deti sa môžu tešiť na bohatý program, tvorivé dielne, vedomostné kvízy a súťaže a nebude chýbať ani obľúbené hľadanie táborového pokladu. V rámci dennej starostlivosti majú deti zabezpečený pitný režim, desiatu, obed a olovrant. 

24796826_2014893178790845_1724254031758948278_n.jpg

Viac o denných letných táboroch

KLUBOVŇA "VAJNORÁČIK"

Klubovňu, kde nájdete priestor pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže nájdete na ulici Pod lipami 1 (vedľa bicyklového obchodu). V priestoroch klubovne organizujeme počasr roka doučovania, kurzy a školenia a taksto aj obľúbené denné letné tábory.

327105148_535398128574202_7050824168475387720_n.jpeg

Viac info o klubových aktivitách

PRÍBEH DETSKÉHO IHRISKA "PRÍJAZDNÁ"

Detské ihrisko Príjazdná nájdete v lokalite Šinkovské. Ihrisko sme vybudovali v spolupráci s rodičmi z lokality Šnkovské a pre verejnosť je prístupné počas celého roka od 8.00 do 20.00 h. 

ihrisko_pohlad_3.jpeg

Viac info o detskom ihrisku Príjazdná

KOMUNITNÁ ZÁHRADA & OBJAVOVŇA 

Priestory komunItnej záhrady, ktorá sa nachádza za Klubovňou, budú sprístupnené po ukončení revitalizačných prác. Slúžiť bude nielen na oddych, ale aj ako priestor pre Objavovňu a vonkajšie tvorivé dielne. 

Pokiaľ máte záujem pomôcť nám, kontaktujte nás na klubrodicov.vajnory@gmail.com.

Viac info o projekte

PROJEKT - VOĽNÉ HRANIE SPOLOČENSKÝCH HIER

Klubovňa disponuje množstvom obľúbených spoločenských hier pre všetky vekové kategórie. Aj preto v nej môžete zmysluplne tráviť voľný čas so svojimi kamarátmi. Nakoľko v Klubovni zatiaľ nie je zabezpečená stála služba, deti do Klubovne bez dozoru nepúšťame. Pokiaľ chcete priestory našej Klubovne využIť mimo organizovaných voľných hraní, kontaktujte nás prosím na klubrodicov.vajnory@gmail.com, alebo volejte 0905 418 507. 

imagetools0.jpg

Viac info o voľnom hraní

DOBROVOĽNÍCTVO

Počas roka organizujeme vacero aktvít smerujúcim ku skrášľovaniu verejných priestorov, či obnove historických objektov. V rámci dobrovoľníctva organizujeme brigády, ktorých cieľom je vyčistene verejných priestorov, ale pretváranie verejných priestorov na parky a detské ihriská. 

imagetools0.jpg

Viac info o projekte