Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Vitajte na stránkach Klubu rodičov a detí - Vajnory

Nájdete tu všetky informácie o aktivitách nášho Rodinného centra s Materským centrom, Komunitnou záhradou i o Detskom ihrisku Príjazdná v lokalite Šinkovské.

Prihlášku na pripravované / aktuálne aktivity nájdete TU

PRÍBEH DETSKÉHO IHRISKA "PRÍJAZDNÁ"

Klubové detské ihrisko sa nachádza v lokalite Šinkovské - na Príjazdnej ulici (roh ulíc Pri Mlyne a Príjazdná).

Ihrisko sme začali budovať svojpomocne koncom roku 2022 v spolupráci s rodičmi z lokality Šinkovské. Počas roka organizujeme na ihrisku aj viacero dobrovoľníckych brigád.

Na jeho výstavbu sme použili vlastné zdroje, pochádzajúce z vyzbieraných 2%, dobrovoľné finančné príspevky od mestských firiem a financie z grantov Nadácie Bratislava. Počas roka sa uchádzame aj o viaceré iné granty, vďaka ktorým sa nám postupne darí dopĺňať ihrisko o ďaľšie ihriskové prvky.

Ihrisko je pre verejnosť prístupné počas celého roka v čase od 8.00 do 20.00 h. 

Ihrisko má aj svoju vlastnú FCB stránku.

ihrisko_pohlad_3.jpeg

Viac info o detskom ihrisku Príjazdná

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Organizovaniu denných letných táborov pre deti vo veku od 6 do 10 rokov sa venujeme už od roku 2012.

Počas táborov sa deti môžu tešiť na bohatý program, výlety, tvorivé dielne, hľadanie táborového pokladu, či rôzne vedomostné kvízy a súťaže. V rámci dennej starostlivosti sú deti počas celého dňa pod doľadom skúsených animátorov a  po celý čas majú zabezpečený aj pitný režim, desiatu, obed a olovrant.

V roku 2024 sa budú konať tábory počas prvých dvoch júlových týždňov.

Prihlášku na denné letné tábory nájdete TU

24796826_2014893178790845_1724254031758948278_n.jpg

Viac o denných letných táboroch

RODINNÉ CENTRUM "VAJNORÁČIK"  MATERSKÉ CENTRUM / KOMUNITNÁ ZÁHRADA

V Rodinnom centre je k dispozícii Klubovňa, novovzniknuté Materské centrum, Kuchynka a záhrada. Počas roka sa tu konajú doučovania, kurzy, školenia a tvorivé dielne a v lete je priestor využívaný na denné letné tábory.

Materské centrum je vybavené didaktickými hračkami, hrami a stavebnicami pre deti rôznych vekových kategórií. Mamičky sa tu stretávajú aj s detičkami na dobrovoľnej báze v doobedňajších hodinách pod vedením  Noriky a Zuzky. 

V Materskom centre vytvárame ideálny priestor na výmenu skúseností a vznik nových priateľstiev. Ak máš záujem pridať sa ku skupine mamičiek, radi Ťa medzi sebou privítame aj ďalšie nové mamičky. Stačí ak nám napíšete na klubrodicov.vajnory@gmail.com. 

327105148_535398128574202_7050824168475387720_n.jpeg

Viac info o Materskom centre