Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...


PRÍBEH DETSKÉHO IHRISKA "PRÍJAZDNÁ"

Klubové detské ihrisko sa nachádza v lokalite Šinkovské - na Príjazdnej ulici (roh ulíc Pri Mlyne a Príjazdná). Ihrisko sme začali budovať v roku 2022 svojpomocne v spolupráci s rodičmi z lokality Šinkovské z vlastných zdrojov a takisto aj z darov od mestnych firiem, z príspevkov 2% a z grantov Nadácie Bratislava. Počas roka sa uchádzame aj o iné granty, vďaka ktorým postupne dopĺňame ihrisko o ďaľšie ihriskové prvky.

Pre verejnosť je prístupné počas celého roka od 8.00 do 20.00 h. 

ihrisko_pohlad_3.jpeg

Viac info o detskom ihrisku Príjazdná

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Organizovaniu denných letných táborov pre deti vo veku od 6 do 10 rokov sa venujeme už od roku 2012. Počas našich táborov sa môžu deti tešiť na bohatý program, výlety, tvorivé dielne, vedomostné kvízy a súťaže,. K najobľúbenenším aktivitám patríhľadanie táborového pokladu. V rámci dennej starostlivosti sú pod doľadom skúsených animátorov a majú po celý čas zabezpečený pitný režim, desiatu, obed a olovrant. V roku 2024 sa budú tábory konať počas prvých dvoch júlových týždňov.

24796826_2014893178790845_1724254031758948278_n.jpg

Viac o denných letných táboroch

MATERSKÉ CENTRUM

Materské centrum je miestom, kde sa v doobedňajších hodinách stretávajú mamičky s deťmi na mateterskej dovolenke. Pravidelné stretnutia sa konajú pod vedením našich mamičiek -  Noriky a Zuzky raz týždenne na dobrovoľnej báze. V materskom centre vytvárame ideálny priestor na výmenu skúseností a vznik nových priateľstiev. Radi medzi sebou privítame ďalšie nové mamičky.

Stačí ak nám napíšete na klubrodicov.vajnory@gmail.com. 

327105148_535398128574202_7050824168475387720_n.jpeg

Viac info o Materskom centre

KLUBOVŇA "VAJNORÁČIK"

Klubovňa slúži počas roka ako priestor pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže. Nájdete nás na ulici Pod lipami 1 (vedľa bicyklového obchodu). Počas školského roka sa tu konajú krúžky a doučovania, kurzy a školenia a v lete slúži ako miesto pre obľúbené denné letné tábory. 

327105148_535398128574202_7050824168475387720_n.jpeg

Viac info o klubových aktivitách

PRÍBEH KOMUNITNEJ ZÁHRADY & OBJAVOVNE

Priestory komunitnej záhrady, nachádzajúcej sa za Klubovňou poskytujú vďaka množstvu spoločesnkých her miesto nielen pre oddych, ale i pre zábavu. Záhrada slúži aj ako miesto pre skupinové cvičenia, či vonkajšie tvorivé dielne. Počas školského roka záhrada slúži ako vzdelávacie centrum pre Objavovňu Geoparku pre východnú časť Bratislavy a jej okolie. Priestory záhrady môžete využívať aj Vy. Kontaktujte nás na klubrodicov.vajnory@gmail.com.

tabor_klub_rodicov_a_deti_vajnory_2_356393668_1603540583475192_3

Viac info o projekte

PROJEKT - VOĽNÉ HRANIE SPOLOČENSKÝCH HIER

Klubovňa disponuje množstvom obľúbených spoločenských hier pre všetky vekové kategórie. Aj preto v nej môžete zmysluplne tráviť voľný čas so svojimi kamarátmi. Nakoľko v Klubovni zatiaľ nie je zabezpečená stála služba, bez dozoru zatiaľ deti do Klubovne samé nepúšťame. Pokiaľ chcete priestory našej Klubovne využIť mimo organizovaných voľných hraní, kontaktujte nás prosím na klubrodicov.vajnory@gmail.com, alebo volejte 0905 418 507. 

klub_rodicov_tabor_2202_top.jpeg

Viac info o voľnom hraní

DOBROVOĽNÍCTVO

Počas roka organizujeme vacero aktvít smerujúcim ku skrášľovaniu verejných priestorov, či obnove historických objektov. V rámci dobrovoľníctva organizujeme brigády, ktorých cieľom je vyčistene verejných priestorov, ale pretváranie verejných priestorov na parky a detské ihriská. 

187e8433-50f9-458c-b3a5-411065828e4b.jpeg

Viac info o projekte