Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Predsedníctvo

Ing. Monika Debnárová (od 2012)
predsedníčka Klubu
kontakt.: 0905 418 507
e-mail: klubrodicov.vajnory@gmail.com

Ing. Jozef Debnár (od 2018)
podpredseda Klubu pre organizačné záležitosti
kontakt: 0903 850 212
e-mail.: klubrodicov.vajnory@gmail.com

Ivan Kula
(od 2012)                                                         
podpredseda Klubu - lokalita Tomanova                                 
kontakt:0903 164 979                                                       
email: klubrodicov.vajnory@gmail.com                                   

Mgr. Danka Sýkorová (od 2012)
podpredseda Klubu - lokalita centrum
kontakt: 0908 104 341
e-mail.: klubrodicov.vajnory@gmail.com

Ing. arch. Lucia Grigová (od 2022)                                        
podpredsedníčka Klubu - lokalita Šinkovské                                 
kontakt: 0903 026 890                                                       
e-mail.: klubrodicov.vajnory@gmail.com