Klub rodičov Vajnory


Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu - Vajnory sme založili v októbri roku 2012. V priebehu roka organizujeme pre našich členov množstvo voľno časových športových aktivít pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, ale i pre celé rodiny. Našou snahou je vytváranie podmienok a príležitostí pre aktívny rozvoj mladých ľudí a zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže či už formou plánovaných aktivít, alebo výstavbou detských ihrísk a športovísk, vrátane záchrany vzácnych pamiatok a priestorov. 

Akým aktiivitám sa venujeme? 

  • od roku 2012 organizujeme počas letných mesiacov denné tábory pre deti vo veku od 6 do 12 rokov so zameraním na športové, ale i tvorivé aktivity
  • pre deti našich členov organizujeme detské oslavy a posedenia (MDD, posedenia s klubovým Mikulášom a podobne (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), ale i rodinné výlety (leto 2014 - popoludnie pre celé rodiny na Bielom kríži)
  • aktívne sa zapájame aj do súťaží (na jeseň 2015 - súťaž o najlepší guláš na podujatí Rača Žije  a v roku 2016 sme sa zúčastnili súťaže o najlepší guláš na Družstevnom hodovaní vo Vajnoroch
  • v minulosti sme sa aktívne venovali aj podpore nášho vajnorského futbalového klubu (v roku 2013 sme zakúpili deťom z prípravky FK Vajnory prekrásne štýlové dresy pre U13 a U15 a príležitostne sme sa venovali aj organizácii turnajov pre deti našich členov (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) a pre najmenšie deti vo veku do 6 rokov sme na futbalovom štaddióne vybudovali v roku 2015 s podporou BSK úplne nové detské ihrisko. 
  • k našim najnovším aktivitám od roku 2018 patrí aj organizácia kurzov varenia pre celé rodiny, ktoré mali premiéru v predvianočnom čase. Veľkej obľube sa teší aj rodinné korčuľovanie na ľadovej ploche v športovom areáli Alviano vo Vajnoroch, či spoločné rodinné plávania v SOŠ na Pántoch
  • počas celého roka spolupracujeme aj s inými občianskymi združeniami na tvorbe detského programu prostredníctvom zabezpečenia animačných či tvorivých programov (skákadlá pre deti, maľovanie na tvár, súťaže, ...)

Pokiaľ máte aj Vy námety na zmysluplné trávenie voľného času rodín s deťmi, alebo sa na ich tvorbe aj osobne podiaľať, napíšte nám na: klubrodicov.vajnory@gmail.com a my sa ich pokúsime spolu s Vami zrealizovať

Pokiaľ máte záujem aktívne sa podieľať na našich aktivitách a pomáhať nám s organizáciou podujatí pre členov Klubovne, napíšte nám na: klubrodicov.vajnory@gmail.com

Záuejmcovia o členstvo v Klubovni sa môžu prihlôásiť tu: PRIHLÁŠKA DO KLUBOVNE 

 

 

AKTUALITY

16.5.2022

V júni nás čaká opäť niekoľko brigád na sprinzlovom majeri

Brigáda sa bude konať budúci mesiac 10.6.2020 od rána od 9 do 12 hod. v areáli Sprinzlovho majera. 


25.4.2022

ŠPECIÁLNA PREHLIADKA BRATISLAVSKÝCH PAMIATOK S KLUBOVÝM VLÁČIKOM

Ůsmevy na tvárach detí základnej školy K. Brúderovej nám robia veľkú radosť. Prišiel totiž preň náš klubový vláčik mootoráčik, ktorý ich odviezol z Parku pod lipami až do...


11.4.2022

VEĽKONOĆNÉ TVORIVÉ DIELNE SA NIESLI V ZNAMENÍ DOBREJ NÁLADY

Tvorivé dielne sme zorganizovali v spolupráci s kvetinárstvom Voňavý raj a s podporou Mestskej časti Bratislava - Vajnory


14.3.2022

ZBIERAME HRAČKY PRE UKRAJINSKÉ DETI, ČAKAJÚCE NA CUDZIN. POLÍCII

Zopár našich mamičiek z Klubu rodičov iniciovalo veľmi peknú myšlienku na pomoc ukrajinským deťom, ktoré vyčkávajú ....


3.1.2022

PODPORTE NÁS AJ V ROKU 2022 SVOJIMI 2 %

Milí naši priatelia, aj tento rok sa uchádzame o vašu priazeň a opätovne si vás dovoľujeme požiadať o podporu našej činnosti, na nové detské ihrisko, na rodinné korčuľovania, tvoriivé dielne, alebo brigády za záchranu Sprinzlovho majera a množstvo ďalšch rodinných aktivt...


9.3.2022

POZVÁNKA NA VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE NAJMENŠÍCH

Spoločne si vyrobíme veľkonočné dekorácie a upletieme špeciálne veľkonočné korbáče. 


13.3.2022

RODIČIA ZO ŠINKOVSKÉHO SA PRIČINILI O DOBRÚ VEC

Vďaka šikovným mamičkám a tatinkom z lokality Šinkovské sa nám podarilo spoločnými silami vyčistiť náš pozemok, na ktorom čoskoro vyrastie nové detské ihrisko...


archiv

Kontakt

Klub rodičov a detí – Vajnory
Roľnícka 280, 831 07 Bratislava
VVS/1-900/90-40207
0905 418 507
IČO 42265088
DIČ 2023813330
občianske združenie

Vítanie klubového mikuláša11