Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2022_VOĽNÉ HRANIE - MEDZIGENERAČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ

V nedeľu 20. novembra 2022 sme v priestoroch našej novej Klubovni privítali zástupcov seniorov z Jednoty dôchodcov Vajnory, ktorí si prišli zahrať turnaj v šachu s našou mládežou. Počas celého turnaja panovala vynkajúca nálada a už teraz sa tešíme na ďalšu výzvu. Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 9 hráčov, z toho 5 dospelí a 4 deti.  Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za účasť a víťazom ešte raz srdečne gratulujeme.