Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2022 BRIGÁDA VYROVNÁVANIE TERÉNU A SADENIE LEVANDUL

Dnes sme spolu s roodičmi a deťmi z bytovky povedľa dosadili levandule, vyrovnali terén, vyzbierali kamene vo vnútornej časti ihriska a prišroubovali úchyty na laná, ktoré budú tvoriiť efektnú, ale zároveň zábranu okolo dvojhojdačky.

Čo nás ešte do slávnostného otvorenia čaká?

- navozenie vrchného štrku do chodníkov,

- osadenie tabúľ - s prevádzkovým poriadkom a kresliacej tabule,

- vsadenie Hop - skoč zóny a

- vybudovanie archeologického náleziska. 

- dokončenie podpier na stromy

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov hlavného mesta SR Bratislava a z príspevkov a darov od miestnych podnikateľov a z 2% od rodičov