Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2022_DRTENIE NÁLETOV NA SPRINZLOVOM MAJERI

Vďaka podpore 11. edície projektu TESCO sme zabezpečili na Sprnzlovom majeri podrtenie nazhromaždených náletov z dobrovoľníckych brigád.