Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2022_MÁME NOVÉ PIESKOVISKO Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU VAJNOR

Milí rodičia, ďakujeme vám veľmi pekne za vaše hlasy v partcipatívnom rozpočte mestskej časti, vďaka ktorému sme sa umestnili s našim spoločným návrhom "PIESKOVISKO S TIENENÍM NA DETSKÉ IHRISKO ŠINKOVSKÉ " na prvom mieste. 

Vďaka prvenstvu sme od mestskej časti Bratslava Vajnory získali na detské ihrisko nové krásne piskovisko aj s tienením, za čo meststskej časti veľmi pekne ďakujeme. Tienenie máme zatiaľ odložené, nakoľko už nie je sezóna. Osadíme ho až v apríli budúceho roku.

Monika Debnárová