Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2022 POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY - VSTUPNÁ ČASŤ

Dnes nám pri vstupe na ihrisko položili zámkovú dlažbu, rozmiestnili spodnú vrstvu štrku na vnútorné chodníky a osadili bezpečnostné zábradlie okolo dvojhojdačky. 

Projekt bol spolfinancovaný z príspevkov z 2%, z darov od miestnych podnikateľov a zo zdrojov hlavného mesta SR Bratislavy, prostredníctvom nadácie Bratislava