Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2023_V RÁMCI PROJEKTU "NAŠE MESTO" SME OPÄŤ SKRÁŠLILI IHRISKO

Na detskom ihrisku na rohu Príjazdnej a ul. Pri Mlyne nám firemní dobrovoľníci zo spoločností HP Inc Slovakia a z Profesie pomáhali natierať drevený plot, odstraňovať burinu a vysadiť novú zeleň. Ihrisko sme minulý rok vybudovali spolu s rodičmi zo Šinkovského vďaka sponzorom, grantom a príspevkom z 2% od rodičov, žijúcich v okolí a v jeho dobudovávaní pokračujeme postupne aj naďalej. 

Zo srdca ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám prišli pomôcť a obzvlášť patrí naše poďakovanie aj Nadácii Pontis, bez ktorej by táto úžasná aktivita nevznikla. 

Veľké poďakovanie patrí aj našim lokálnym koordinátorom firemných dobrovoľníkov – môjmu manželovi Jožkovi Debnárovi, Ivanovi Kulovi, Lucke Grigovej, Aničke Bačíkovej, Jarke Zemanovej, Katke Bullovej, manželom Holáňovcom, manželom Krištofičovcom, Lidke Ondrisovej, Anke Kuchendovej, Milanovi Hlavinovi a Pavlovi Belajovi za zapojenie sa do tohto verejnoprospešného projektu. Vďaka tomu, že sa do nášho projektu zapojilo viac koordinátorov z Vajnor, mohli sme sa tento rok zamerať na revitalizáciu viacerých lokalít. Aj napriek tomu, že spočiatku nám počasie moc neprialo a časť aktivít sme museli presunúť o týždeň neskôr, máme veľkú radosť, že sa nám ich spolu s dobrovoľníkmi podarilo dokončiť a zanechali sme za sebou