Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2023 V RÁMCI PROJEKTU "NAŠE MESTO" SME SKRÁŠLILI PRAŠNÚ TOMANOVU

Vďaka firemným dobrovoľníkom zo spoločnosti IBM sme pokosili prašnú Tomanovu v celej dĺžke a šírke, odstránili z nej náletové kry a ošetrili zeleň

Zo srdca ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám prišli pomôcť a obzvlášť patrí naše poďakovanie aj Nadácii Pontis, bez ktorej by táto úžasná aktivita nevznikla. 

Veľké poďakovanie patrí aj našim lokálnym koordinátorom firemných dobrovoľníkov – môjmu manželovi Jožkovi Debnárovi, Ivanovi Kulovi, Lucke Grigovej, Aničke Bačíkovej, Jarke Zemanovej, Katke Bullovej, manželom Holáňovcom, manželom Krištofičovcom, Lidke Ondrisovej, Anke Kuchendovej, Milanovi Hlavinovi a Pavlovi Belajovi za zapojenie sa do tohto verejnoprospešného projektu. Vďaka tomu, že sa do nášho projektu zapojilo viac koordinátorov z Vajnor, mohli sme sa tento rok zamerať na revitalizáciu viacerých lokalít. Aj napriek tomu, že spočiatku nám počasie moc neprialo a časť aktivít sme museli presunúť o týždeň neskôr, máme veľkú radosť, že sa nám ich spolu s dobrovoľníkmi podarilo dokončiť a zanechali sme za sebou kus dobre odvedenej roboty. Veríme, že naše zanietenie inšpiruje aj ďalších aktívnych obyvateľov, ktorí majú tiež záujem aj osobne