Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2023 V RÁMCI PROJEKTU "NAŠE MESTO" SME SKRÁŠLILI RAKÚS PARK

V júni sa náš Klub rodičov a detí Vajnory spolu s takmer stovkou firemných dobrovoľníkov opäť zapojil do akcie „Naše mesto“, vďaka čomu sa nám aj tento rok podarilo zrevitalizovať viacero vajnorských lokalít. Zamerali sme sa na miesta, ktoré sme považovali za potrebné skultúrniť, alebo boli dlhodobo zanedbávané. Revitalizácie sa dočkalo aj obľúbené miesto našich seniorov - Rakús park, kde majú svoje petangové ihrisko. Seniori spolu s dobrovoľníkmi zo Slovak Business Agency ho vypleli, ošetrili kry a pohrabali lístie. Radi by sme touto cestou na záver veľmi pekne poďakovali všetkým firemným dobrovoľníkom, ktorí nám prišli pomôcť a takisto aj Nadácii Pontis za podporu našich dobrovoľníckych aktivít. Veľké poďakovanie patrí aj našim lokálnym koordinátorom firemných dobrovoľníkov – môjmu manželovi Jožkovi Debnárovi, Ivanovi Kulovi, Lucke Grigovej, Aničke Bačíkovej, Jarke Zemanovej, Katke Bullovej, manželom Holáňovcom, manželom Krištofičovcom, Lidke Ondrisovej, Anke Kuchendovej, Milanovi Hlavinovi a Pavlovi Belajovi za zapojenie sa do