Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2023 VĎAKA PROJEKTU "NAŠE MESTO" SME SKRÁŠLILI RAKÚS PARK

V júni sa náš Klub rodičov a detí Vajnory spolu s takmer stovkou firemných dobrovoľníkov opäť zapojil do akcie „Naše mesto“, vďaka čomu sa nám aj tento rok podarilo zrevitalizovať viacero vajnorských lokalít. Zamerali sme sa na miesta, ktoré sme považovali za potrebné skultúrniť, alebo boli dlhodobo zanedbávané. Potešte sa spolu s nami, čo sa nám spoločnými silami podarilo vo Vajnoroch zrealizovať.

Okrem revitalzácie prašnej Tomanovej, Komunitnej záhrady a údržby detského ihriska na Šinkovskom sa revitalizácie dočkalo aj obľúbené miesto našich seniorov - Rakús park, kde majú svoje petangové ihrisko. Seniori spolu s dobrovoľníkmi zo Slovak Business Agency ho vypleli, ošetrili kry a pohrabali lístie.  

Veľké poďakovanie patrí aj našim lokálnym koordinátorom firemných dobrovoľníkov – m