Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2023 VĎAKA PROJEKTU "NAŠE MESTO" SME ZREVITALIZOVALI AJ ZÁHRADU

Vďaka firemným dobrovoľníkom sme v júni 2023 pokosili prašnú Tomanovu v celej dĺžke a šírke, odstránili z nej náletové kry a ošetrili zeleň. Na detskom ihrisku Šinkovské sme natierali drevený plot, odstraňovali burinu a vysadili novú zeleň. V Rakús parku sme zrevitalizovali petangové ihrisko a jeho okolie. 

Vďaka firemným dobrovoľníkom zo spoločností EssenceMediacom, Amazonu a dobrovoľníčke z ČSOB sme kompletne zrevitalizovali aj priestor našej novej komunitnej záhradky, kde sme vytrhali burinu, obnovili plot, zmontovali vyvýšené záhony, vysadili zeleň a natreli múry.  Radi by sme touto cestou na záver veľmi pekne poďakovali všetkým firemným dobrovoľníkom, ktorí nám prišli pomôcť a takisto aj Nadácii Pontis za podporu našich dobrovoľníckych aktivít. &a