Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2023 VĎAKA PROJEKTU "NAŠE MESTO" SME ZREVITALIZOVALI AJ ZÁHRADU

V júni sa náš Klub rodičov a detí Vajnory spolu s takmer stovkou firemných dobrovoľníkov opäť zapojil do akcie „Naše mesto“, vďaka čomu sa nám aj tento rok podarilo zrevitalizovať viacero vajnorských lokalít. Zamerali sme sa na miesta, ktoré sme považovali za potrebné skultúrniť, alebo boli dlhodobo zanedbávané. Potešte sa spolu s nami, čo sa nám spoločnými silami podarilo vo Vajnoroch zrealizovať.

Vďaka firemným dobrovoľníkom sme pokosili prašnú Tomanovu v celej dĺžke a šírke, odstránili z nej náletové kry a ošetrili zeleň. Na detskom ihrisku Šinkovské sme natierali drevený plot, odstraňovali burinu a vysadili novú zeleň. V Rakús parku sme zrevitalizovali petangové ihrisko a jeho okolie. 

Vďaka firemným dobrovoľníkom zo spoločností EssenceMediacom, Amazonu a dobrovoľníčke z ČSOB sme kompletne zrevitalizovali aj priestor našej novej komunitnej záhradky, kde sme vytrhali burinu, obnovili plot, zmontovali vyvýšené záhony, vysadili zeleň a natreli múry.  Radi by sme touto cestou na záver veľmi pekne poďakovali všetkým firemným dobrovoľníkom, ktorí nám prišli pomôcť a takisto aj Nadácii Pontis za podporu našich dobrovoľníckych aktivít. &a