Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2021 V RAKÚS PARKU SME PODPORILI VÝSTAVBU PETANGOVÉHO IHRISKA

Bolo to veľmi milé dopoludnie a po celý čas vládla v priestore príjemná a uvolnená atmosféra. Tento projekt je dôkazom toho, že za dobré veci sa oplatí zabojovať. Je výsledkom práce viacerých šikovných ľudí, ktorým by som rada touto cestou vyjadrila svoju vďaku členom nášho Klubu rodičov - môjmu maželovi Jožkovi Debnárovi, Adrianovi a Danke Sýkorovým a Ivanovi Kulovi, mládežníkom Rikovi Debnárovi, Samuelovi Mlynarčíkovi a Jakubovi Muchoovi a miestnej architekgkee Ing. arch. Lucci Grigovej, ako aj členom Jednoty dôchodcov Vajnory Márii a Petrovi Zemanovcom, Anne Kusendovej, Milanovi Hlavinovi, Ľubici Neúročnej, Lýdii Ondrisovej, Pavlovi Belajovi, Jozefovi Pochabovi, Milanovi a Tereézii Hlavinovcom, Alžbete Feketovej a Viere Neffe, pod vedením Jánovi a Vierke Krištofičovcom.