Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2022_ZO SLÁVNOSTNÉHO OTVORENIA IHRISKA NA ŠINKOVSKOM

Na slávnostnom otvorení nového detského ihriska sa zúčastnili rodičia z okolitých bytových a rodinných domov, ktorí sa pričinili o jeho vybudovanie. Otvorenie sa konalo za prítomnoosti  primátora Bratislavy Matúša Valla, starostu Vajnor Michala Vlčeka a  zástupcu Nadácie Bratislava Štefana Jurča, ktorí spolu s Monikou Debnárovou a aktívnymi mamičkami Luciou Grigovou a Aničkou Bačíkovou prestrihli za zvuku fanfár pásku, čím slávnostne otvorili ihrisko. 

Pokračovalo sa slávnostnými príhovormi, kde každý na prvom mieste vyzdviholval aktívnu prácu komunít a hlavne spoluprácu. "Verím, že tento projekt bude inšpiráciou aj pre ďalšie skupiny ľudí, ktorí chcú pre svoje okolie niečo urobiť, no nevedia ako na to. Dôležité je nevzdávať sa a ísť si za svojim cieľom. Ďakujeme za pomoc a osobné nasadenie mamičkám -Lucii Grigovej, Anne Bačíkovej a Ľudmile Zajkovej, ako i šikovným oteckom Zdenkovi Bačíkovi, Tomášovi Mikulášekovi, Radovanovi Hronskému, Mariánovi a Andrei Ševčíkovcom, Vladovi Sadloňovi, Danielovi Zajkovi, Robovi Melicherovi, Petrovi Belobradovi, Petrovi Kadlubovi, Ivanovi Kulovi, Jožkovi a Richardovi Debnárovým, Jakubovi Muchovi, Jakubovi a Monike Horváthovocom, Peťovi Homzovi a Radovanovi Hronskému s partiou oteckov z bytovky". Všetkým patrí obrovská vďaka!

Projekt výstavby detského ihriska Šinkovské bol realizovaný vďaka finančnej podpore Hlavného mesta SR , prostredníctvom grantovej schémy Nadácie Bratislava. Autor: &