Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Milí rodičia, pre uľahčenie hľadania záujmových aktivít pre vaše detičky, pripravujeme pre vás prehľad pohybových a tvorivých krúžkov v mestskej časti Bratislava - Vajnory a jej bezprostrednom okolí:

Pondelok  Utorok            Streda            Štvrtok           Piatok          

Doučovacie krúžky - Nebojme sa slovenčiny  

T. Ilavská, ZŠ Jána Pavla II

14,00

Doučovacie krúžky - Zaujímavá Matematika

L. Bubeníková, ZŠ Jána Pavla II

7,00

EDUDrama

Veronika Kořínková, DK Vajnory - Malá sála

14,00

Atletika

Dušan Štancel, ZŠ Osloboditeľská

16,00 14,00

Hudobná škola Yamaha

DK Vajnory

Breakdance škola

DK Vajnory

18,00

19,00

Hádzaná

Florbal

Božena Šišková, ZŠ Osloboditeľská

14,30

Florbal

Z. Hec, ZŠ Jána Pavla II

16,00 16,00
Hudba

Keramický

Zlatica Šarkoziová, ZŠ Osloboditeľská

14,00

Výtvarný

Stanislava Gabovičová, ZŠ Osloboditeľská

14,00

Výtvarný

K. Slivková, ZŠ Jána Pavla II

14,00
Šach

Spevácky

R. Jurčiová, J. Osvaldíková, ZŠ Jána Pavla II

13,45

Pozemný hokej

Peter Romanec, ZŠ Osloboditeľská

16,00

Turistický / SOBOTA

Natália Mažáriová, ZŠ Osloboditeľská

Tanec
Tenis SOŠ Pánty
Umenie Výtvarné dielne

Prírodovedný

Stanislava Gabovičová, ZŠ Osloboditeľská

16,00

13,00

Prírodovedný, ZŠ Jána Pavla II

14,00

Športový

Božena Šišková, ZŠ Osloboditeľská

14,30

Športové hry

M. Jura, ZŠ Jána Pavla II

16,00
Volejbal

Basketbal

Robert Parizek, ZŠ Osloboditeľská

14,30

Akadémia írskeho tanca Avalon

DK Vajnory

17,00

sobota 

10,00

Plávanie

Jana Štimpáková, ZŠ Osloboditeľská

14,00
Stolný tenis