Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Z NAŠICH BRIGÁT A DOBROVOĽNÍCKYCH AKTIVÍT

Počas roka sa zapájame do viacerých dobrovoľníckych aktivít. K posledným patrí vybudovanie nového petangvého ihriska pre seniorov v Rákus parku a zriadenie detského stánku pre deti z Ukrainy na cudzinckej polícii

V spolupráci s mamičkami sme zorganizovali viacero adresných zbierok pomôcok a potravín na pomoc rodinám s deťmi postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine