Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Pieskovisko na ihrisko pribudne vďaka tomu, že ste v rámci participatívneho rozpočtu zahlasovali za náš návrh, čo nás posunulo na prvé miesto.