Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

KLUB RODIČOV A DETÍ VAJNORY


Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu - Vajnory sme založili v októbri roku 2012. V priebehu roka organizujeme pre našich členov množstvo voľno časových športových aktivít pre rôzne vekové kategórie detí a mládeže, ale i pre celé rodiny. Našou snahou je vytváranie podmienok a príležitostí pre aktívny rozvoj mladých ľudí a zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže či už formou plánovaných aktivít, alebo výstavbou detských ihrísk a športovísk, vrátane záchrany vzácnych pamiatok a priestorov. 

Akým aktiivitám sa venujeme? 

  • od roku 2012 organizujeme počas letných mesiacov denné tábory pre deti vo veku od 6 do 12 rokov so zameraním na športové, ale i tvorivé aktivity
  • pre deti našich členov organizujeme detské oslavy a posedenia (MDD, posedenia s klubovým Mikulášom a podobne (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), ale i rodinné výlety (leto 2014 - popoludnie pre celé rodiny na Bielom kríži)
  • aktívne sa zapájame aj do súťaží (na jeseň 2015 - súťaž o najlepší guláš na podujatí Rača Žije  a v roku 2016 sme sa zúčastnili súťaže o najlepší guláš na Družstevnom hodovaní vo Vajnoroch
  • v minulosti sme sa aktívne venovali aj podpore nášho vajnorského futbalového klubu (v roku 2013 sme zakúpili deťom z prípravky FK Vajnory prekrásne štýlové dresy pre U13 a U15 a príležitostne sme sa venovali aj organizácii turnajov pre deti našich členov (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) a pre najmenšie deti vo veku do 6 rokov sme na futbalovom štaddióne vybudovali v roku 2015 s podporou BSK úplne nové detské ihrisko. 
  • k našim najnovším aktivitám od roku 2018 patrí aj organizácia kurzov varenia pre celé rodiny, ktoré mali premiéru v predvianočnom čase. Veľkej obľube sa teší aj rodinné korčuľovanie na ľadovej ploche v športovom areáli Alviano vo Vajnoroch, či spoločné rodinné plávania v SOŠ na Pántoch
  • počas celého roka spolupracujeme aj s inými občianskymi združeniami na tvorbe detského programu prostredníctvom zabezpečenia animačných či tvorivých programov (skákadlá pre deti, maľovanie na tvár, súťaže, ...)

Pokiaľ máte aj Vy námety na zmysluplné trávenie voľného času rodín s deťmi, alebo sa na ich tvorbe aj osobne podiaľať, napíšte nám na: klubrodicov.vajnory@gmail.com a my sa ich pokúsime spolu s Vami zrealizovať

Pokiaľ máte záujem aktívne sa podieľať na našich aktivitách a pomáhať nám s organizáciou podujatí pre členov Klubovne, napíšte nám na: klubrodicov.vajnory@gmail.com

Záuejmcovia o členstvo v Klubovni sa môžu prihlôásiť tu: PRIHLÁŠKA DO KLUBOVNE