Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Milí rodičia, ďakujeme vám veľmi pekne za váš záujem o naše denné tábory. 

Ako som vám už spomínala, pripravujeme pre deti Klubovňu a v rámci nej vám ponúkame možnosť nahlásiť vaše deti do denného letného tábora pre deti od 6 do 10 rokov, ktorý sa bude konať v auguste od 15.-19.8.2022. v čase od 8.00 - 16.00 hod.vo Vajnoroch, v našej novej pripravovanej Klubovni v Parku pod lipami..

DENNÝ LETNÝ TÁBOR SJ / UA / AJ

Deti budú mať zabezpečenú stravu, pitný režim, spotrebný materiál k aktivitám, výlety. Výber z jedál zašleme spolu s inštrukciami k programu.
---------
*Tí, ktorí máte zaplatené členské v roku 2019, preklápame vám členské do roku 2022, nakoľko bola pandémia a nemohli ste využiť naše aktivity.
Projekt denných letných táborov je podporený zo zdrojov Hlavného mesta SR Bratislavy, prostredníctvom Nadácie Bratislava 

---------------------------------------

PRIHLÁŠKA NA DENNÝ LETNÝ TÁBOR 15.-19. AUGUSTA 2022