V roku 2022 pre vás pripravujeme viacero spoločných aktivít pre celé rodiny, ale a pre aktívne trávenie voľmého času vašich ratolestí. V programe nádete aj poduatia pre deti a mládež, ktoré organizuje naša mestská časť.

 • 24.01.2022 Klubové rodinné korčuľovanie
 • 26.01.2022 Klubové rodinné korčuľovanie + kurz korčuľovania pre najmenších
 • 02.02.2022 Klubové rodinné korčuľoavnie + kurz korčuľovania pre najmenších (zrušené z technických dôvodov)
 • 12.03.2022 Brigáda - detské ihrisko Šinkovské + guľášik pre dobrovoľníkov
 • 09.04.2022 Veľkonočné tvorivé dielne (výroba veľkonočných dekorácií a pletenie korbáčov)
 • 16.04.2022 Vajnory na kolieskach (podujatie MČ Vajnory)
 • 02.04.2022 Brigáda - upratovanie Sprinzlovho majera od náletových drevín (náhrada za zrušenú brigádu z dôvodu nepriaznivého počasia)
 • 01.06.2022 Deň detí - stánok Klubu rodičov, maľovanie na tvár
 • 10.05.2022 Brigáda Sprinzlov majer, v ráámci dobrovoľníctva organizované iniciatívou "Naše mesto"
 • júl - august Kultúrne leto - piatkové open air kiná (rozprávky pre deti (podujatie MČ Vajnory)
 • 27.08.2022 Dožinky - stáok Klubu rodičov, maľovanie na tvár
 • 17.09.2022 Hody - stánok Klubu rodičov, maľovanie na tvár
 • 08.10.2022 Vajnorská šarkaniáda + jablkové hodovanie (podujatie MČ Vajnory)
 • 27.10.2022 Tekvičkovanie (výroba tématických dekorácií z tekvíc)
 • 08.12.2022 Klubové rodinné korčuľovanie
 • 15.12.2022 Kurz Vianočného pečenia pre celé rodiny

Zmena programu vyhradená!

AKTUALITY

16.5.2022

V júni nás čaká opäť niekoľko brigád na sprinzlovom majeri

Brigáda sa bude konať budúci mesiac 10.6.2020 od rána od 9 do 12 hod. v areáli Sprinzlovho majera. 


25.4.2022

ŠPECIÁLNA PREHLIADKA BRATISLAVSKÝCH PAMIATOK S KLUBOVÝM VLÁČIKOM

Ůsmevy na tvárach detí základnej školy K. Brúderovej nám robia veľkú radosť. Prišiel totiž preň náš klubový vláčik mootoráčik, ktorý ich odviezol z Parku pod lipami až do...


11.4.2022

VEĽKONOĆNÉ TVORIVÉ DIELNE SA NIESLI V ZNAMENÍ DOBREJ NÁLADY

Tvorivé dielne sme zorganizovali v spolupráci s kvetinárstvom Voňavý raj a s podporou Mestskej časti Bratislava - Vajnory


14.3.2022

ZBIERAME HRAČKY PRE UKRAJINSKÉ DETI, ČAKAJÚCE NA CUDZIN. POLÍCII

Zopár našich mamičiek z Klubu rodičov iniciovalo veľmi peknú myšlienku na pomoc ukrajinským deťom, ktoré vyčkávajú ....


3.1.2022

PODPORTE NÁS AJ V ROKU 2022 SVOJIMI 2 %

Milí naši priatelia, aj tento rok sa uchádzame o vašu priazeň a opätovne si vás dovoľujeme požiadať o podporu našej činnosti, na nové detské ihrisko, na rodinné korčuľovania, tvoriivé dielne, alebo brigády za záchranu Sprinzlovho majera a množstvo ďalšch rodinných aktivt...


9.3.2022

POZVÁNKA NA VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE NAJMENŠÍCH

Spoločne si vyrobíme veľkonočné dekorácie a upletieme špeciálne veľkonočné korbáče. 


13.3.2022

RODIČIA ZO ŠINKOVSKÉHO SA PRIČINILI O DOBRÚ VEC

Vďaka šikovným mamičkám a tatinkom z lokality Šinkovské sa nám podarilo spoločnými silami vyčistiť náš pozemok, na ktorom čoskoro vyrastie nové detské ihrisko...


archiv

Kontakt

Klub rodičov a detí – Vajnory
Roľnícka 280, 831 07 Bratislava
VVS/1-900/90-40207
0905 418 507
IČO 42265088
DIČ 2023813330
občianske združenie

Vítanie klubového mikuláša11