Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Milí rodičia, počas zajtrajších hodov si na svoje prídu aj vaše deťúrence. Pripravili sme pre ne v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava - Vajnory veľmi obľúbenú aktivitu - maľovanie na tvár, ktoré zabezpečuje naša animátorka.
Nájdete nás v parku pod lipami zajtra (15.9.) v čase od 16.30 do 18.30 h.  Označená bude našim klubovým tričkom :)

Tešíme sa na vás!

Projekt je podporený zo zdrojov Mestskej časti Bratislava - Vajnory.