Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Poďakovanie za podporu aktivít pre deti a mládež

Rada by som sa touto cestou v mene Klubu rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu - Vajnory  poďakovala mestskej časti Bratislava - Vajnory za finančnú podporu z dotácií mestskej časti vo výške 900 EUR, alokovaných na zabezpečenie a podporu akztivít na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže vo Vajnoroch. Poskytnuté finančné prostriedky boli v roku 2019 použité na Denný letný tábor (výlet do Kids housu, spotrebný materiál, tombolu pre deti, nákup tričiek), ako i organizáciu kurzu varenia šúľancov a kurzu rybolovu. 

Monika Debnárová