Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

AJ V ROKU 2021 SME SPOLUPRACOVALI NA VIACERÝCH PROJEKTOCH

Počas leta sme podporili viacero detských aktivít zameraných na zmyslupné trávenie ich voľného času.

Išlo o projekty "Hurá na ryby, Zdravé pečenie, Ďen robiiky, Olympiádu a Tričkomániu".