Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Milí rodičia, v sobotu 16. septembra vás pozývame od 16:30 do 18:30 na deň otvorených dverí do Klubovne, v rámci ktorého sa stretnete s vybranými lektormi, uktorých sa budete môcť informovať na pripravované krúžky.

Okrem informácií sme v rovnakom čase pripravili pre deti aj maľovanie na tvár. Na tých, ,čo sa preukážu klubovou kartičkou čaká navyše aj malé prekvapenie.