Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

POZVÁNKA NA RODINNÚ BRIGÁDU - NOVÉ IHRISKO NA ŠINKOVSKOM

Milí rodičia, srdečne vás pozývame na spoločnú rodinnú brigádu, ktorej cieľom bude vyčistenie pozemku pre ihrisko od náletových drevín a jej príprava na osadenie detských ihriskových prvkov. Následne na pozemku vybudujeme spoločnými silami pre rodiny s deťmi z lokality Šinkovského nové detské ihrisko. Pokiaľ je to možné, prineste si so sebou ochranné pracovné pomôcky (záhradné rukavice) a náradie. Ak takúto možnosť nemáte, vyznačte nám to, prosím, v prihláške, aby sme sa vedeli zariadiť. 
Pre účastníkov brigády zabezpečíme pitný režim a občerstvenie. Vzhľadom na vyššie uvedené si vás touto cestou dovoľujeme požiadať, aby ste sa na brigádu nahlásili cez tento formulár, aby sme vedeli zabezpečiť všetko potrebné a nič nám počas brigády nechýbalo :) 
Ďakujeme a tešíme sa na vás v sobotu 12.3. o 9.00 na neoplotenom pozemku na rohu ul. Pri mlyne a Príjazdná.
Organizátor: Klub rodičov a detí - Vajnory

kontakt: Lucia Grigová - kontakt: 0903 026 890,

www.klubrodicovvajnory.sk