Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Pripravujeme pre vás nové detské ihrisko na Šinkovskom

Milí rodičia, informujeme vás, že sa nám podarilo nájsť pozemok v loklite Šinkovské, ktorý sme zobrali do prenájmu a spolu s vami na ňom čoskoro spoločnými silami plánujeme vybudovať nové detské ihrisko. Pozemok sa nachádza na spojnici ulíc Príjazdná a ulice Pri mlyne. 

Brigády 

 • V marci budú prebiehať geodetické zamerania a vytýčenie predmetného pozemku
 • 12.3. máme naplánovanú prvú spoločnú brigádu, kde vyčistíme pozemok od náletových drevín a pripravíme ho pre príchod ťažkých mechaniizmov, ktoré vyrovnajú terén. Na brigádu si prosím prineste vlastné náradie, ochranné rukavice, prípadne aj iné potrebné nástroje ako napr. motorovú pílu, či krovinorezy. Bližšie info poskytne Lucka Grigová
 • nasledovať bude brigáda, kde spoločne pozemok oplotíme a pripravíme jednotlivé zóny na osadenie hracích prvkov. Termín dohodneme operatívne.  

Dobrovoľníci

Občerstvenie

Okrem dobrej nálady, kávičky a pitného režimu navaríme pre všetkých pracovitých dobrovoľníkov spolu s mamičkami mňamózny "Vajorský guľášik".  

Vizuál pripravovaného detského ihriska

Vizualizáciu detského ihriska vypracovala Ing. arch. Lucia Grigová, mamička z lokality Šinkovské. Veríme, že sa na nové detské ihrisko budete tešiť rovnako ako my :) 

Rozpočet - komplet projekt

 • Stavba oplotenia a bránok                             2 250,- 
 • Stavba plota medzi susednými pozemkami   2 120,-
 • Drobné stavebné úpravy                                   300,-
 • Herné prvky podľa projektu                            7 500,-
 • Chodník a dopadové plochy                           7 900,-
 • Zeleň                                                              1 670,-

Ak patríte k tým, ktorí radi pomáhajú dobrým veciam, môžete nám pomôcť viacerými spôsobmi, napríklad...

 • prísť pomôcť na naše brigády, kde spoločnými silami plánujeme vybuudovať plot, osadiť prvky a vysadiť zeleň
 • prispieť na naše ihrisko svojimi 2%, pričom predvyplnené tlačivo nájdete 
 • prispieť dobrovoľným príspevkom v ľubovolnej výške na účet Klubu rodičov a detí - Vajnory
  • číslo účtu: SK0383300000002000422018           
  • do správy pre príjemcu uveďte "DAR_VASE MENO_IHRISKO_SINKOVSKE", aby sme vedeli vaše platby identifikovať a priradiť ich k správnemu projektu (pretože projektov máme naplánovaných viac).

Ďakujeme a tešíme sa na vás!