Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Milí priatelia, pokiaľ poznáte vo svojom okolí ukrajinskú rodinku so školopovinnými deťmi, nakontaktujte nás. Radi by sme im pomohli začleniť sa do spoločnosti. Od júna spúšťame projekt, ktorý bude trvať do konnca roku 2022. V rámci projektu pomôže deťom, ktoré na Slovensko prišli v dôsledku prepuknutia vojny na Ukrajine - naučiť sa slovenský jazyk a tak sa aj lepšie začleniť do kolektívu a zároveň aj ľahšie zvládať výučbový proces. 

Pokiaľ o takejto rodinke, ktorá by mala záujem sa do tohto projektu zapojiť, napíšte nám na mail: klubrodicov.vajnory@gmail.com, alebo nám zavolajte na 0905 418 507. My sa s nimi za týmto účelom skontaktujeme a vysvetlíme im všetko potrebné.  

Projekt je podporený z prostriedkov Hlavného mesta SR prostredníctvom Nadácie Bratislava.