Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Rodičia zo Šinkovského sa pričinili o dobrú vec

Včerajší deň bol super :)  Vďaka šikovným mamičkám a tatinkom z lokality Šinkovské sa nám podarilo spoločnými silami vyčistiť náš nový prenajatý pozemok (na roku ulíc príjazdná a Pri mlyne) a pripraviť ho na budovanie nového detského ihriska. Pozemok sme si prenajali ešte koncom minulého roka ako Klub rodičov a detí – Vajnory od Vajnorského urbáru, aby sme na ňom mohli na jar vybudovať nové detské ihrisko, ktoré rodinám zo Šinkovského poslúži ako náhrada za to zrušené.

Veľmi nás potešilo, že aj napriek tomu, že sme pôvodne očakávali veľkú zimu, počasie sa nám vydarilo na výbornú. Slniečko sa prejavilo aj na našej super nálade, vďaka čomu sa nám podarilo Zza krátky vyzbierať všetky odpadky, vyhrabať staré lístie, odstrániť náletové dreviny a ošetriť stromy. Po dobre vykonanej práci sme si dobili energiu dobrým gulášikom a deti si pochutili na šiškách.

Financovanie výstavby ihriska:

Ihrisko vybudujeme z viacerých zdrojov:

 • z finančných prostriedkov Hlavného mesta SR, prostredníctvom Nadácie Bratislava, kam sme náš projekt nahlásili,
 • z vašich darov a  príspevkov,
 • z vašich 2% a
 • z príspevkov miestnych podnikateľov.

Prosím držte nám palce, aby sa nám čo najskôr podarilo vyzbierať dostatok financií na jeho realizáciu :). 

Výsadba zelene na ihrisko:

Financie na výsadbu zelene na detské ihrsko sme zabezpečeili prostredníctvom individuálnych dotácií Bratislavského samosprávneho kraja.

Rozpočet - komplet projekt

 • Stavba oplotenia a bránok                             2 250,- 
 • Stavba dreveného plota medzi susednými pozemkami   2 120,-
 • Drobné stavebné úpravy                                   300,-
 • Herné prvky podľa projektu                            7 500,-
 • Chodník a dopadové plochy                           7 900,-
 • Zeleň                                                              1 670,-

Ak patríte k tým, ktorí radi pomáhajú dobrým veciam, môžete nám pomôcť viacerými spôsobmi, napríklad...

 • prísť pomôcť na naše brigády, kde spoločnými silami plánujeme vybuudovať plot, osadiť prvky a vysadiť zeleň
 • prispieť na naše ihrisko svojimi 2%, pričom predvyplnené tlačivo nájdete 
 • prispieť dobrovoľným príspevkom v ľubovolnej výške na účet Klubu rodičov a detí - Vajnory
  • číslo účtu: SK0383300000002000422018           
  • do správy pre príjemcu uveďte "DAR_VASE MENO_IHRISKO_SINKOVSKE", aby sme vedeli vaše platby identifikovať a priradiť ich k správnemu projektu (pretože projektov máme naplánovaných viac).

Projekt detského ihriska

Ak by ste si chceli pozrieť ako bude vyzerať pripravované ihrisko, pozrieť si ho môžete tu.

Detske ihrisko Sinkovske.jpeg

Pripravila ho jedna z našich mamičiek z Klubu rodičov a detí Vajnory - Lucka Grigová, za čo jej touto cestou veľmi pekne ďakujeme :)

Poďakovanie

Na záver mi dovoľte poďakovať našim aktívnym mamičkám – Lucke Grigovej a Aničke Bačíkovej, ktoré spolupracovali na návrhu ihriska a zorganizovali aj prvú tohtoročnú brigádu. Naše obrovské poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí prišli pomôcť. Je super, že stále sú medzi nami ľudia, ktorí prídu radi pomôcť.

Ste úžasní a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú brigádu, kde sa budeme venovať budovaniu oplotenia.

Termín brigády zverejníme čoskoro na našej web stránke, ako i v udalostiach na fcb skupine Klubu rodičov a detí - Vajnory.