Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Stalo dobrým zvykom, ku sklonku roka sme sa opäť spolu stretli a spoločne si uvarili výborný jelení guľášik. Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať Daliborovi Muchovi za výborné jelenie mäsko na guľáš a vďaka za pomoc pri príprave a verení patrí aj Ivanovi Kulovi s manželkou Lubkou, Nele Muchovej, Ivanovi a Zuzke Depešovcom, Katke a Miškovi Martiškovcom, Ivete Kováčovej a Lenke Chorvátovej. 

Ešte raz vám všetkým ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďaľšiu akciu s vami :)

Monika a Jožko Debnárovci