Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

K obľúbeným rodinným aktivitám patrí aj rodinné korčuľovanie, kde si na svoje prídu všetc členovia rodiny. Noovinkou sú aj kurzy koorčuľovania, ktoré organizujeme počass rodinných koorčuľovaní pre najmenšie deti. 

Pozvánka na spoločné korčuľovanie pre celé rodiny ZADARMO

Milí priatelia, srdečne pozývame vaše deti a samozrejme aj vás :) na bezplatné spoločné rodinné korčuľovanie na Vajnorskú ľadovú plochu v areáli Alviano. 

24.01.2022   PONDELOK od 16.00 do 17.00 hod.

26.01.2022   STREDA od 16.00 do 17.00 hod.

02.02.2022   STREDA od 16.00 do 17.00 hod.

Vzhľadom na pretrvávajúce protipandemické opatrenia sa nezabudnite prosím v prípade záujmu vopred nahlásiť

V deň návštevy klziska a účasti na spoločnosm rodinnom korčuľovaní si so sebou prineste pre nás vyplnené a podpísané nasledovné tlačivá.


 KURZ KORČUĽOVANIA

S REPREZENTANTKOU V KRASOKORČUĽOVANÍ 

KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY  

Informácia pre členov klubu: Záujemci

o kurz korčuľovania

sa môžu prihlásiť vyplnením

KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY

P R I H L Á Š K Y  NA KURZ KORČULOVANIA

 kurz pre člena klubu: 0 EUR*  KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY   kurz pre nečlena: 2 EURÁ

KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY


* Platí aj pre členské karty z roku 2019.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia budeme musieť zabezpečiť korčuľovanie v režime OTP.

Povinnosť nosiť respirátor v interiéri aj exteriéri

platí pre všetkých nešportujúcih aj v prípade, že ste od od cudzích osôb vzdialení menej ako dva metre. Z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom sú oslobodené deti do 6 rokov, alebo osoby pri výkone športu. Viac výnimiek je uvedených vo Vyhláške.

Pre hromadné korčuľovanie v exteriéri platí režim OTP

 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

 • U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Treba priniesť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom.


Na účely vyhlášok sa pod pojmom OTP, OP a OP+ rozumie:

Kompletne očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)

 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022.) 

 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukáza

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a

 • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

Testovaní (T):

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

 • RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo

 • antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu

Po prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní) 

 • Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

OP+

 • osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:

 • najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka

 • najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka

 • osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín

 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu)

 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a

 • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

 • Osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín

 • Osoby do 6 rokov veku bez testu