Pozvánka na spoločné korčuľovanie pre celé rodiny ZADARMO

Milí priatelia, srdečne pozývame vaše deti a samozrejme aj vás :) na bezplatné spoločné rodinné korčuľovanie na Vajnorskú ľadovú plochu v areáli Alviano. 

24.01.2022   PONDELOK od 16.00 do 17.00 hod.

26.01.2022   STREDA od 16.00 do 17.00 hod.

02.02.2022   STREDA od 16.00 do 17.00 hod.

Vzhľadom na pretrvávajúce protipandemické opatrenia sa nezabudnite prosím v prípade záujmu vopred nahlásiť

V deň návštevy klziska a účasti na spoločnosm rodinnom korčuľovaní si so sebou prineste pre nás vyplnené a podpísané nasledovné tlačivá.


 KURZ KORČUĽOVANIA

S REPREZENTANTKOU V KRASOKORČUĽOVANÍ 

KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY  

Informácia pre členov klubu: Záujemci

o kurz korčuľovania

sa môžu prihlásiť vyplnením

KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY

P R I H L Á Š K Y  NA KURZ KORČULOVANIA

 kurz pre člena klubu: 0 EUR*  KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY   kurz pre nečlena: 2 EURÁ

KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY KLUBOVÁ KARTA FAMILY FRIENDLY


* Platí aj pre členské karty z roku 2019.

Vzhľadom na protipandemické opatrenia budeme musieť zabezpečiť korčuľovanie v režime OTP.

Povinnosť nosiť respirátor v interiéri aj exteriéri

platí pre všetkých nešportujúcih aj v prípade, že ste od od cudzích osôb vzdialení menej ako dva metre. Z prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom sú oslobodené deti do 6 rokov, alebo osoby pri výkone športu. Viac výnimiek je uvedených vo Vyhláške.

Pre hromadné korčuľovanie v exteriéri platí režim OTP

 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

 • U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. Treba priniesť Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom.


Na účely vyhlášok sa pod pojmom OTP, OP a OP+ rozumie:

Kompletne očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)

 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022.) 

 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku

 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukáza

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a

 • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

Testovaní (T):

Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

 • RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo

 • antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu

Po prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní) 

 • Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

OP+

 • osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:

 • najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka

 • najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka

 • osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín

 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu)

 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a

 • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

 • Osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín

 • Osoby do 6 rokov veku bez testu

AKTUALITY

16.5.2022

V júni nás čaká opäť niekoľko brigád na sprinzlovom majeri

Brigáda sa bude konať budúci mesiac 10.6.2020 od rána od 9 do 12 hod. v areáli Sprinzlovho majera. 


25.4.2022

ŠPECIÁLNA PREHLIADKA BRATISLAVSKÝCH PAMIATOK S KLUBOVÝM VLÁČIKOM

Ůsmevy na tvárach detí základnej školy K. Brúderovej nám robia veľkú radosť. Prišiel totiž preň náš klubový vláčik mootoráčik, ktorý ich odviezol z Parku pod lipami až do...


11.4.2022

VEĽKONOĆNÉ TVORIVÉ DIELNE SA NIESLI V ZNAMENÍ DOBREJ NÁLADY

Tvorivé dielne sme zorganizovali v spolupráci s kvetinárstvom Voňavý raj a s podporou Mestskej časti Bratislava - Vajnory


14.3.2022

ZBIERAME HRAČKY PRE UKRAJINSKÉ DETI, ČAKAJÚCE NA CUDZIN. POLÍCII

Zopár našich mamičiek z Klubu rodičov iniciovalo veľmi peknú myšlienku na pomoc ukrajinským deťom, ktoré vyčkávajú ....


3.1.2022

PODPORTE NÁS AJ V ROKU 2022 SVOJIMI 2 %

Milí naši priatelia, aj tento rok sa uchádzame o vašu priazeň a opätovne si vás dovoľujeme požiadať o podporu našej činnosti, na nové detské ihrisko, na rodinné korčuľovania, tvoriivé dielne, alebo brigády za záchranu Sprinzlovho majera a množstvo ďalšch rodinných aktivt...


9.3.2022

POZVÁNKA NA VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE NAJMENŠÍCH

Spoločne si vyrobíme veľkonočné dekorácie a upletieme špeciálne veľkonočné korbáče. 


13.3.2022

RODIČIA ZO ŠINKOVSKÉHO SA PRIČINILI O DOBRÚ VEC

Vďaka šikovným mamičkám a tatinkom z lokality Šinkovské sa nám podarilo spoločnými silami vyčistiť náš pozemok, na ktorom čoskoro vyrastie nové detské ihrisko...


archiv

Kontakt

Klub rodičov a detí – Vajnory
Roľnícka 280, 831 07 Bratislava
VVS/1-900/90-40207
0905 418 507
IČO 42265088
DIČ 2023813330
občianske združenie

Vítanie klubového mikuláša11