Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Pozývame vás na ďalšiu z plánovaných brigád "Za záchranu Sprinzlovho majera" vo Vajnoroch

Milí priatelia, pokiaľ by st nám chceli pomôcť prinavrátiť život na Sprinzlov majer a oživiť jeho zašlú slávu, pozývame vás na brigádu, ktorá sa bude konať budúci mesiac 10.6.2020 od rána od 9-poobedňajších hodín. Pokiaľ nám chcete pomôcť, zaregistruje sa prosím cez systém na tú konkrétnu aktivitu, ktorá je vám najviac po chuti. 

Čistene areál vo vnútri Sprinzlovho majera:

https://www.nasemesto.sk/aktivity/detail/cistenie-arealu-vo-vnutri-sprinzlovho-majera/

Oprava betónových plotov

https://www.nasemesto.sk/aktivity/detail/oprava-betonovych-plotov-a-vybudovanie-novych/

Odstraňovanie náletových drevín a inváznych druhov rastlín v areáli

https://www.nasemesto.sk/aktivity/detail/odstranovanie-naletovych-drevin-a-invaznych-druhov-v-areali/

Zbieranie odpadkov v okolí rybníkov

https://www.nasemesto.sk/aktivity/detail/zbieranie-odpadkov-v-okoli-rybnikov/

Všetci ste srdečne vítaní!