Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Podporte nás 2% z vašich daní 


Tlačivo na poukázanie 2% z vašich daní si stiahnite TU

Z vašich 2% spolufinancujeme počas roka projekty

  • na vytváranie podmienok pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže,
  • mimoškolskej činnosti detí a mládže,
  • spoločné aktivity pre celé rodiny, či
  • projekty na budovanie detských ihrísk a športovísk. 

Vďaka vám sme v uplynulom období na základe vašich podnetov

prispeli na organizovanie korčuliarskeho výcviku pre deti z MŠ Koniarkova, prenajali sme deťom s rodičmi plaváreň na rodinné plávanie a organizovali sme rodinné korčuľovanie na ľadovej ploche Alviano. V spoôupráci s FK Vajnory sme usporiadali niekoľko detských futbalových turnajov, zaplatili sme deťom prenájmy za telocvične, kúpili sme im futbalové dresy a zorganizovali sme viacero klubových Mikulášov, či MDD na štadióne, V priebehu roka sa zapájame aj do viacerých rodinných aktivít, kedy napríklad zabezpečujeme pre deti rôzne atrakcie, či skákadlá. Veľkej obľube sa teší aj maľovanie na tvár počas Vajnorskej penalty. Vďaka vašej podpore a podpore BSK sa nám podarilo vybudovať pekné detské ihrisko pre mamičky s deťmi do 6 rokov na futbalovom štadióne vo Vajnoroch.

          Ku 31.01.2018 sme z vašich 2% daní

a podporných grantov

       prefinancovali projekty v celkovej výške

17 807,34 €         

Darujte nám svoje 2% z vašich daní a my vám umožníme použiť ich pre seba a svoje deti 

ÚDAJE POBERATEĽA 2% DANÍ:

IČO: 4 2 2 6 5 0 8 8

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno / názov: Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu - Vajnory       

Sídlo - Ulica: Roľnícka

Súpisné / orientačné číslo: 280

PSČ: 831 07

Obec: Bratislava  

Vďaka vašim príspevkom z 2% daní sa nám darí realizovať veľa pekných projektov pre vás a vaše deti. Kontaktklubrodicov.vajnory@gmail.com


Realizované a podporené projekty:

Rok Projekty suma
2018 Kurz výroby adventných vencov
2018 Kurz pečenia medovníčkov
2018 Atrakcie počas denných letných táborov 
2018 Kurz varenia šúľancov - v stánku počas Vajnorských trhov
2018 Príspevok na organizovanie korčuliarskeho výcviku pre deti z Materskej škôlky Koniarkova - január 2018 200,00
2018 Prenájom plavárne na SOŠ Pánty pre deti a mládež (sobotňajšie plávania v januári 2018)  210,00
2018 Novoročný turnaj v spolupráci s rodičmi zo Sv. Júra - (prenájom telocvične, občerstvenie) 240,00
2017 Atrakcia na Vajnorskú penaltu - maľovanie na tvár 75,00
2017 Koncoročné rodinné korčuľovanie (29.12.2017), Ľadová plocha Vajnory. (prenájom ľadovej plochy, inštruktori) 280,00
2017
Zabezpecenie treningovej plochy pre deti z Fk Vajnory (prenajom ihriska )
1485,40
2016 Organizácia futbalového turnaja pre ml.žiakov (občerstvenie pre rodičov, jedlo pre deti, ceny a medajle,..)  1166,44
2016 Turnaj prípraviek (nákup cien, občerstvenie, spotrebný materiál) 636,10
2016 Zimná športová príprava detí FK Vajnory (prenájmy telocvične a multifunkčného ihriska) 1367,50
2015 Organizácia Mikuláša, MDD a Silvestra (nákup sladkostí, prenájom priestorov) 243,90
2015 Vybudovanie detského ihriska pre mamičky s detičkami do 6 rokov v spolupráci s BSK na na štadióne FK Vajnory (nákup hojdačky, spevnenie plôch, osadenie hracích prvkov, oplotenie (zaplatené na účet FK Vajnory, Zmluva) Realizacia projektu:Detske ihrisko 

1992,10

2015 Nákup šmýkačky, preliezok a pieskoviska na vybudovanie detského ihriska (Grant BSK) Realizacia projektu:Detske ihrisko 1563,00
2015 Príspevok na Denné letné tábory (animátori, strava, táborové tričká, detské atrakcie,...) 2254,90
2014 Organizácia Mikuláša, Silvestra a MDD 446,00 nákup sladkostí, prenájom priestorov 446,00
2014 Organizácia športového dňa  pre rodiny (prenájom atrakcie) 300,00
2014 Úprava ihriska, príprava na turnaj 400,00
2014 Prispeli sme na pokládku dlažby v Klubovni na Futbalovom štadióne - Vajnory 200,00
2014 Organizácia futbalových turnajov pre deti  z FK Vajnory v roku 2014 (občerstvenie, štartovné, ceny, medajle, strava deti) 910,00
2014
Startovne ZHL 2014/2015 FK Vajnory Pripravka 2004 a 2006
200,00
2014 Príspevok na prenájom telocvične pre deti z Fk Vajnory (11/12/2014) 332,00
2014 Startovne ZHL FK Vajnory Mladší žiaci a Starší žiaci 200,00
2013 Nákup nových futbalových dresov deťom U13 a U15 (dresy pre prípravku, mladších a starších žiakov