Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

2023_ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ PRIŠLI POMÔCŤ SKRÁŠLIŤ NAŠE VAJNORY

V júni sa náš Klub rodičov a detí Vajnory spolu s takmer stovkou firemných dobrovoľníkov opäť zapojil do akcie „Naše mesto“, vďaka čomu sa nám aj tento rok podarilo zrevitalizovať viacero vajnorských lokalít. Zamerali sme sa na miesta, ktoré sme považovali za potrebné skultúrniť, alebo boli dlhodobo zanedbávané. Potešte sa spolu s nami, čo sa nám spoločnými silami podarilo vo Vajnoroch zrealizovať.

Vďaka firemným dobrovoľníkom sme pokosili prašnú Tomanovu v celej dĺžke a šírke, odstránili z nej náletové kry a ošetrili zeleň. Na detskom ihrisku Šnkovské sme natierali drevený plot, odstraňovali burinu a vysadili novú zeleň. Takisto sme kompletne zrevitalizovali aj priestor našej novej komunitnej záhradky, nachádzajúcej sa za Klubovňou Pod lipami, kde sme vytrhali burinu, obnovili plot, zmontovali vyvýšené záhony, vysadili zeleň a natreli múry. Revitalizácie sa dočkalo aj obľúbené miesto našich seniorov - Rakús park, kde seniori spolu s dobrovoľníkmi ho vypleli, ošetrili kry a pohrabali lístie. Radi by sme touto cestou na záver veľmi pekne poďakovali všetkým firemným dobrovoľníkom, ktorí nám prišli pomôcť a takisto aj Nadácii Pontis za podporu našich dobrovoľníckych aktivít. Viac...