Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

V júni sa náš Klub rodičov a detí Vajnory spolu s takmer stovkou firemných dobrovoľníkov opäť zapojil do akcie „Naše mesto“, vďaka čomu sa nám aj tento rok podarilo zrevitalizovať viacero vajnorských lokalít. Zamerali sme sa na miesta, ktoré sme považovali za potrebné skultúrniť, alebo boli dlhodobo zanedbávané. Potešte sa spolu s nami, čo sa nám spoločnými silami podarilo vo Vajnoroch zrealizovať.

Vďaka firemným dobrovoľníkom zo spoločnosti IBM sme pokosili prašnú Tomanovu v celej dĺžke a šírke, odstránili z nej náletové kry a ošetrili zeleň.

Fotogaléria z revitalizácie prašnej Tomanovej

Na detskom ihrisku na rohu Príjazdnej a ul. Pri Mlyne nám firemní dobrovoľníci zo spoločností HP Inc Slovakia a z Profesie pomáhali natierať drevený plot, odstraňovať burinu a vysadiť novú zeleň. Ihrisko sme minulý rok vybudovali spolu s rodičmi zo Šinkovského vďaka sponzorom, grantom a príspevkom z 2% od rodičov, žijúcich v okolí a v jeho dobudovávaní pokračujeme postupne aj naďalej.

Fotogaléria z prác na detskom ihrisku Šinkovské

Vďaka firemným dobrovoľníkom zo spoločností EssenceMediacom, Amazonu a dobrovoľníčke z ČSOB sme kompletne zrevitalizovali aj priestor našej novej komunitnej záhradky, nachádzajúcej sa za Klubovňou Pod lipami. V záhrade sme vytrhali burinu, obnovili plot, zmontovali vyvýšené záhony, vysadili zeleň a natreli múry. Okrem nového priestoru na hranie a zábavu v nej od nového školského roka plánujeme otvoriť aj Objavovňu Geoparku, ktorá poslúži na mimoškolské vzdelávanie detí z materských a základných škôl. 

Fotogaléria z revitalizácie Komunitnej záhrady

Revitalizácie sa dočkalo aj obľúbené miesto našich seniorov - Rakús park, kde majú svoje petangové ihrisko. Seniori spolu s dobrovoľníkmi zo Slovak Business Agency ho vypleli, ošetrili kry a pohrabali lístie.  

Fotogaléria z revitalizácie petangového ihriska v Rakús parku

Radi by sme touto cestou na záver veľmi pekne poďakovali všetkým firemným dobrovoľníkom, ktorí nám prišli pomôcť a takisto aj Nadácii Pontis za podporu našich dobrovoľníckych aktivít. Veľké poďakovanie patrí aj našim lokálnym koordinátorom firemných dobrovoľníkov – môjmu manželovi Jožkovi Debnárovi, Ivanovi Kulovi, Lucke Grigovej, Aničke Bačíkovej, Jarke Zemanovej, Katke Bullovej, manželom Holáňovcom, manželom Krištofičovcom, Lidke Ondrisovej, Anke Kuchendovej, Milanovi Hlavinovi a Pavlovi Belajovi za zapojenie sa do tohto verejnoprospešného projektu. Vďaka tomu, že sa do nášho projektu zapojilo viac koordinátorov z Vajnor, mohli sme sa tento rok zamerať na revitalizáciu viacerých lokalít. Aj napriek tomu, že spočiatku nám počasie moc neprialo a časť aktivít sme museli presunúť o týždeň neskôr, máme veľkú radosť, že sa nám ich spolu s dobrovoľníkmi podarilo dokončiť a zanechali sme za sebou kus dobre odvedenej roboty. Veríme, že naše zanietenie inšpiruje aj ďalších aktívnych obyvateľov, ktorí majú tiež záujem aj osobne prispieť k zmene svojho okolia k lepšiemu.

Monika Debnárová, www.klubrodicovvajnory.sk