Kontaktujte nás: 0905 418 507 | klubrodicov.vajnory@gmail.com

VITAJTE NA STRÁNKE KLUBU RODIČOV A DETÍ - VAJNORY

P o d p o r t e n á s v n a š i c h a k t i v i t á c h ...

Ďalšie termíny na rodinné plávanie sú:

21.1. Sobota 12.00 - 13.00 hod
27.1. Sobota 12.00 - 13.00 hod

Plávanie pre deti na 1 hodinu zaplatí Klub rodičov a priateľov mládežníckeho futbalu – Vajnory.

Podmienky pre vstup do plavárne: 
Plávacia čapica , aj krátke vlasy – kto nemá, dá sa požičať – 0,50€ (výnimku majú len holohlaví) – hradí si každý sám 

Fotografie z podujatí: